Samvirke

På denne side vil der være information om Samvirke for Smidstrup sogn.
Se hvornår Samvirke og byfesten startede her.

Samvirke og Byfesten afholder stormøde tirsdag den 26.04. 2017 i Smidstrup forsamlingshus kl. 19.30.
Når referat fra mødet tilgår hjemmesiden, kommer det på her.

Repræsentantskabet:
Formand: Per Thomassen
Kasserer: Gert Kobbelgaard
Sekretær: Niels Pinderup
Medlemmer: Metha Lange og Birte Ærenlund Andersen

Samvirkes Repræsentantskabsmøde 23.04. 2014. Tryk her.

Vedtægter:
For Samvirke for Smidstrup Sogn. Tryk her
For Smidstrupfonden af 1993. Tryk her
Forretningsorden for Smidstrup Byfest. Tryk her
Se også hvad Trekantens folkeblad skrev fra Samvirkes Repræsentantskabsmøde 2014 her

 

Overskuddet for 2016: 197.000 kr.

Uddeling af overskuddet
Lokalhistorisk forening: 17.000 kr.
Spejderne: 28.683 kr.
Seniorklub: 20.000 kr.
Smidstrup Krolf klub: 3.000 kr.
SSIF: 71.317 kr.
Forsamlingshusets venner: 10.000 kr.
Jagtforeningen: 5.000 kr.
Smidstrupparkens Støttekredsen: 10.000 kr.
Smidstrupparkens Aktivitetsudvalg: 10.000 kr.

Fra Smidstrupfonden
Et større beløb er brugt på en ansøger, dette vil blive offentliggjort senere.