Samvirke

På denne side vil der være information om Samvirke for Smidstrup sogn.
Se hvornår Samvirke og byfesten startede her.

Samvirke og Byfesten afholder stormøde tirsdag den 26.04. 2017 i Smidstrup forsamlingshus kl. 19.30.
Når referat fra mødet tilgår hjemmesiden, kommer det på her.

Repræsentantskabet:
Formand: Per Thomassen
Kasserer: Gert Kobbelgaard
Sekretær: Niels Pinderup
Medlemmer: Metha Lange og Birte Ærenlund Andersen

 

Overskuddet fra Byfesten 2017 blev på flotte 120.000 kr.

Samvirkes fordeling til lokalsamfundet blev annonceret på stormødet torsdag d. 25. april kl. 19.00, og blev som følgende:

SSIF: kr. 49.550
Aktiv lørdag: kr. 6.000
Forsamlingshusets venner: kr. 5.000
Spejderne: kr. 13.450
Lokalhistorisk forening: kr. 10.000
Smidstrup Krolf Klub: kr. 2.000
Seniorklubben: kr. 10.000
Smidstrupparkens Støttekreds: kr. 9.000
Smidstrupparkens Aktivitetsråd: kr. 9.000
Overført til Smidstrupfonden: kr. 6.000

Tillykke til alle modtagere.

Byfestudvalget